Sapiti quant’era brutta la pirrera?

Scurusa, stritta e mala curata.

.......

A mia la scola assà mi piaciva

 

di Angelo Montalbano

              Sapiti quant’era brutta la pirrera?

Scurusa, stritta e mala curata.

Pi li carusi era vita amara

c’un saccu n coddru e la citalena.

 

 

  

Nun c’eranu li liggi di sti tempi

pi la scola nun fàricci lassari

pi sti carusi nuddru pìglia cuntu

pi diri basta a lu sfruttamentu.

 

 

  Li Guvirnanti foru orbi e muti

nun c’èranu nemmenu sinnacati

pi sti liggi fari rispittari

e sti minurenni custudiri.

 

  Immaginati chi tempi passammu

spirammu ca iddri cchiù nun vennu:

Carusi cu li facciuzzi gialli e diliritti

morti di fami e mali vistuti.

 

 

  Di stu carusu nenti si nni sappi

si putìva divintari profissuri

lu carrïari cci stuccà li passi

e nni la menti so stu chiovu fissu.