Die quarto martj Ottobris XV Indictionis

Millesimo Sexcentesimo quatragesimo sexto

Jesus Maria Joseph Rosolia

Costilo Mihi de nominibus et cogno / minibus contrahentium =

 

Notum fieri omnibus que liquere volumus / quod cum hijs Annis pretentis non longe / decursis in vittissimus Dominus noster Philippus / quartus Ab Austria Divina (favente) clementia / inclitus Rex Catholicus Castelle Aragonum / in diarum Hispaniarum Utriusque Sicilie / Hyerusalem etc. Per eius non nullas sacras / et Regias litteras expeditas per supremum / Italie consilium Datas Madrid et exequtas / in hoc Sicilie Regno sub infrascrittis diebus / inferius describendis et denotandis direttas / Illustrissimij et Eccellentissimi Dominij Ducibus D'Alburquerque / de Alcala et Montis Alti; Eminentissimo Dominum / Cardinali ab Aurea et Comiti de Assum(at) / tunc Proregibus et Capitaneij Generalibus pro Sacra Catholica Maiestate / in hoc Sicilie Regno; ordinaverit et in / madatis dederit predittis eccellentissimi Dominis Prore / gibus et Capitaneis Generalibus quatenus prò supplen / dis urgentissimis necessitatibus preditte Sacra Catholica Maiestatis / eiusque Regnorum pro manutentione Armorum / in Italia transmitteretur multe pecunie summe / ex hoc fidelissimo Regno pro quibus / in veniendis venderentur et vendi debe / rent quicumque effettum eius Realis Pa / trimonij civitates terre et alia que vis / (Universita) bona que vendi invenirentur / cum Generali et expressa dispensatione / omnium Regni capitulorum constituctio / num Regiarum Pragmaticarum et litterarum / aliarum que prohibentium Regij Demanij / Regij que Patrimonij alienationem.

Et denique prefata Sacra Catholica Maiestas prop eadem met / causa Bellorum in Italia Flandie et Alie / mania alijsque urgentissimis necessita / tatibus et expensis in quibus Regia Maiestatas / in presentiarum reperitur ordinaverit iterum / tam predittis eccellentissimis Dominis Proregibus et Capiteneis / Generalibus quamquam eccellente Illustrissimi Domini Don Joannj Alfonsij / enriques de Cabrerà Ducis medine comitis / Mohac Magni Admiratus Castelle ultimi / Proregis et Capitanei Generalis et Eccellente Illustrissimi Domini / Don Petri faxiardo Zunica et Ricchisens / Marchionis del Veles y Adalentado in / presentiarum Proregis et Capitane! Generalis / pro Sacra Catholica Maieste in hoc Sicilie Regno quatenus pro / causis predittis et alijs contentis et expressatis / in dittis Sacris et Regijs litteris trans / mitterentur que vis pecunie summe ad quas / cumulandas venderentur qui cumque / effettus Patrimonij Realis Regij que Demanij / et Civitates terre et alia Università pro ut / supra confirmando in prelissis supradittas / eus Regias litteras cum et sub eisdem met / authoritatibus facultatibus derogationibus et alijs / in dittis litteris contentis et pro ut melius praemissa et alia latius liquent ex lettura huius modi / litterarum inferius inserendarum ad quas / relactio habeatur qua(rum) tenor talis est ut / infra sequiter Videlicet:

Inseranter littere Sacra Catholica Maiestatis

[Vide quo sunt / inserte in / venditìone Gabelle / licentiarum armorum /fatta Joanne ambrocio / Scribani sub die 15 / septembris proxime preterite etc. / et hic debent / inseri.]

Qui quidem Illustrissimus et ecellentissimus Dominus Prorex volens / omnino predittas preinsertas Regias litteras / exequutioni mandare et celeritur imminenti \ necessitate providere in qua Sacra Catholica Maiestas m pre / sentiarum reperitur occasione preditta cum voto / et consilio Regiorum consiliarorum Patrimonium / exposuit ut si quis emere voluisset quas / vis Civitates terras feuda secretias et effectus / dicti Regij Patrimonij suam oblationem faceret in ditto / tribunali in conformitate bannorum publica / torum in hoc Regno de ordine Dominorum / Predecessorum et presertim sub diebus 3 et V / novembris Va Indictionis 1636 tenoris sequentis videlicet:

Die 3° novembris V Indictionis 1636

Havendo Sua Maestà ordinato che si provedano / denari quanto più si possa per l’Aggiuto / dell'Armi d’Italia nelli quali consiste / il sustentimento della fede defensione delli stati / di Sua Maestà et che per questo effetto si vendano /tutti l’effetti del Real Patrimonio l'Illustrissimo et / eccellentissimo Signor Principe di Paternò Duca di / Montalto Presidente et Capitano Generale in questo / Regno con il presente banno notifica per la potestà / che tiene di Sua Maestà in exequutione di lettre / Reali Date m Madrid a’ 26 et 27 d’Agosto / prossimo passato exequutoriate in Regno a' / 13 d'Ottobre 1636 nelli quali se li dona / tutte le potestà et faculta date et concedute / fin hora alli Signori Vicerre Duca d'Alcala / et Duca d'Alburquerque che a nome di / Sua Maestà con le cautele che vi cerchiranno li com / pratori si vendiranno dall’effetti del Patrimonio / di Sua Maestà che si vorranno da qualsivoglia / persone compratore et Particolarmente / il Jus luendi a tutti passati delli tar «et / carlino della seta conceduto per il Parlamento / dell’1633 dal Signor Duca d’Alcala a Sua Maestà / Tonnare et terre con titulo di Barone et / di nobiltà ad uso di napoli faculta d’ex / perimentare tonnare Jurisditione di mero / et misto Imperio faculta di potere populare / di confeudare temtorij in Jus di grani delli / tari dui sopra Carricatore che tene la Regia Corte / con titulo di barone con patto di recettare / et non si possano confiscare.

Item vender terri et vassallagi del Demanio / di Sua Maestà et in quanto all'Università di dette / terre Demaniali si preservira termine com / petente fra il quale si possano tantiare / che non pagando in detto termine il preczo / che sarra sborzato dalli compratori et l(‘) / interesse da taxiarsi per II Regio Patrimonio con li frutti / prp ratha quantitate che haveranno porre / puto mentre haveranno tenuto dette terre li / detti compratori alii quali di più s’prommette / di non levarci la portione etiam con prestarle dette / Università plegeria de non liquidis ma che prima / di levarcila li sarranno pagati detto preczo / interesse et benfatti il quale termino elapso / s'intendano le dette terre et vassallagi etiam / in quanto al Jus delle Università venduti et / alienati a tutti passatti et se li prommette / pure di darle tutte le cautele che sarranno / domandati dalli compratori Per loro securta /si vende pure il donativo della cavalleria / donato dal Regno nell’Ultimo Parlamento / in tutto o in parte con l'onoranze prero / gative et modo di exigersi che si domandiranno / dalli compratori; et la gabella dell’tt. due / imposta ultimamente sopra il sale e l’tt. 8 / sopra l’oglio; et che perciò tutte quelle / persone che vorranno attendere a tali compri / facciano le loro offerte al tribunal del Real Patrimonio alii / ministri di detto Patrimonio degenti in questa Citta

Die V° novembris V Indictionis 1636

Gaspar garufi pubblicus preco huius Urbis messane / Retulit promulgasse per loca publica solita / et consueta huius urbis infracrittum bannum / tenoris sequentis videlicet: Havendo Sua Maestà ordinato / che si provedano denari quanto più si possa / per l'aggiuto dell'Armi d'Italia nelli quali / consiste il sostentamento della fede defen / sione d'Italia et delli stati di Sua Maestà et che / per questo effetto si vendano tutti l'effetti del / Real Patrimonio l'Illustrissimo et eccellentissimo Signor Principe / di Paterno Duca d'Montalto Presidente / et Capitano Generale in questo Regno di Sicilia / con il presente banno notifica per la potestà / che tiene di Sua Maestà in essequutione di lettre / Reali Datum in Madrid a' 26 et 27 d'Agosto / prossimo passato exequtoriate in regno a' 13 di ottobre 1636 nelle quali se li danno tutte le potestà / et faculta date et concesse sin'hora all' / Signori Vicerre Duca d'Alcala et Duca d'Albur / querque che a nome di Sua Maestà con le cautele / che ricerchiranno li compratori si vendiranno / dall'effetti del Patrimonio di Sua Maestà quello che si / vorranno da qualsivoglia persone comprare et / particularmente il Jus luendi a' tutti pas / sati dell'tari et carlino della seta conce / duto per l'Parlamenti dell'anni 1633 et / 1635 dal Signor Duca d'Alcala a' Sua Maestà; Tonnare / et terri con titulo di baroni et di nobiltà / ad uso di napoli faculta d'esperimentare / tonnari jurisdictioni di mero et misto / imperio faculta di potere populare di / confeudari territorij il Jus delli grani / dell'tt.2 sopra carricatori che tene la / Regia Corona con titulo di barone con patto di recattare / et non si possa confiscare.

Item vender Vassallagi del demanio di Sua Maestà / et in quanto all'Università di dette Terre demaniali / si preservira termine competente fra il quale / si possa tantiare che non pagando in detto / termine in preczo che sarà sborzato dalli / compratori et l'interesse da taxiarsi con li frutti / prò ratha quantità che haveranno perceputo / mentre haveranno tenuto dette terre li detti com / pratori a' quali di più prommette di non le / varli la posizione etiam con prestarli dette Università / plegeria de non liquidi s ma che prima di / levarula li sarranno pagati il detto preczo / interessi et benfatti il quale termine elasso / s'intendano le dette terre et Vassallagi etiam / in quanto al Jus dell'Università venduti et / alienati a' tutti passati et li promette pure / di darle tutte quelle cautele che sarranno do / mandati dalli compratori per loro securta / si vende pure il donativo della cavallaria / donato dal regno nell'ultimo Parlamento / in tutto o in parte cum l'honoranze prero / gative et modo d'exigersi che si domandi / ranno dell'compratore et la gabella dell'tt.2 / imposta ultimamente sopra il sale l'tt.8 sopra / l'oglio et perciò tutte quelle persone che vor / ranno attendere a' tali compri facciano le / loro offerte al tribunal del Real Patrimonio et alii / ministri di detto Patrimonio degente in questa Citta.

Quarum necessitatuum concia esset Donna Sigismunda / Joppulo administratrix Don Antonini Joseph / Joppulo baronis Cianciane eus filij Volens / in presenti necessitate in partem eidem Sue Catholice Maiestati / servire deliberavit prò causis expressis / in infrascritto inserendo memoriali dittam baroniam / Cianciane una cum alijs septem Aratis ter / rarum populare et in ea habitationem facere / et super eis merum et mistum imperium obtinere emere et habere omnes transitus / qua propter premissa etalia narrando sup / plicaverit eccellentissimus signor per viam tribunali Regij Patrimonij / offerens prò eorum pretio unciae centum quin / quaginta ponderis generalis per quam eccellentissimus signor fuit provisum / sub die 25 septembris proximi preteriti quod solvendo / unciae duocentas concedatur utr(iu)mque de / qu(o) quidem provisione fatta ad dittam / summam OZ.200 stantibus maximis necessi / tatibus Sue Catholice Maiestatis ditta Donna Sigismunda ditto nomine / contenta extiterit prò faciendam rem gram / eidem Sue Catholice Maiestatis tenor cuius memorialis cum ditta / provisione talis est ut infra sequitur videlice: / Illustrissimo et Eccellentissimo Signore Donna Sigismunda Joppulo / amministratrice di Don Antonino Giuseppe / Joppulo barone di Cianciana suo figlio dice / a' Vostra Eccellenza che avendo con esperienza ricono / sciuto che li borgesi di molte terre si pren / dono il soccorso per ammaisare e seminare / e doppo se ne fuggono con tutto lo soccorso / e bestiame e cosi restando di ammaisare / e seminare l'esponente viene a patire si come / ha patito grossi interessi et in conseguenza / anche ha patito il benefitio publico / il quale danno et interesse proprio / del publico intendendo l'esponente che possa / remediare con fare in detta baronia una popu / latione et habitatione ha' deliberato ricor / rere a' Vostra Eccellenza supplicandola sia servita conce / derle licenza e faculta accio l'esponente ditto nomine / e ditto Don Antonino et habenti Jus et causam da esso / possano fare habitatione e populatione in ditta / baronia e setti Arati di terre a quella Aggregati / nel luogo che meglio li parira accio li vas / salli e genti che habiteranno in quella e nella / detta baronia e setti Arati di terre stiano con / più timore di Nostro Signore e della giustitia / sia Vostra Eccellenza servita concederli il mero e misto / imperio tanto in detta baronia setti Arati di / terre come in detta habitatione da farsi la quale / concessione di mero e misto imperio habbia / da essere a' tutti passati e nella forma e modo / e con ristessi facoltà prerogativi Privileggi / e patti favorabili all'esponente concessi e venduti / nel contratto di misterbianco et anche a detta Terra / d'appopularsi et persone che verranno ad habi / tare in quella s'intendano concessi tutti quelli / privileggi essentioni gratie et immunita / che si hanno soluto concedere ad altre nuove / habitationi fatti in questo Regno e che Vostra Eccellenza / tanto per via del Real Patrimonio quanto per la / Regia Gran Corte a semplice supplicatione dell'esponente / habbia a conceder(ci) lettere osservatoriali di detti privileggi potestà Jurisdictioni et es / sentioni concessi tanto del mero e misto / imperio quanto anche dell'habitatione / cosi in genere come in specie tante volte / quanto l'esponente supplichira dovendosi pure / stipulare il contratto della concessione di detto mero / e' misto imperio e della detta habitatione / Vassallaggio e' populatione con tutti li patti / clausule autorità privileggi prerogativi es / sentioni e' cauthele favorabili all'esponente con / forme furono concesse al compratore del Vassal / laggio e' mero e' misto Impero di misterbianco / quali tutti l'intendano concessi e' venduti all' / esponente si come de verbo ad verbum fossero in / serti nella presente offerta et a' cautela si debbano / inserire nel contratto da farsi e' restando cosi Vostra Eccellenza / servita di farle dette concessioni come nello presente / memoriale offerisce l'esponente onze cento cinquanta / fra un mese in moneta di questo regno da / depositarsi nella Regia general thesoreria / ad effetto di pagarsi et impiegarsi per l'urgenti / necessita conforme alle lettre di Sua Maestà accio la / presente venditione sia tutta conforme alle dette / lettre che il tutto lo riceverà a' gratta da Vostra Eccellenza / ut alt(eri)mus Panormi 27 septembris 1646 solvendo / unciae ducentas concedatur utrunque Rescripte per Illustris / de strozzi.

Quibus stantibus prò exequtione premissorum diete que / preinserte provisionis sit stipulandus / contrattus huius modi concessionis et vendictionis / habitationis preditte dicti que meri et misti / imperij obid ditta Regia Corte et per ea prefata eccellentissimus signor / quo supra nomine et cum consensu et interventu infrascrittorum / Illustris et Spettabilis Regiorum consiliariorum Patrimonialium / nomine Sue Catholice Majestatis eiusque Regia Corte ac vigore prein / sertarum Regiarum litterarum et ordinationum / eiusdem Sue Catholice Majestatis eccellentissimis Dominis Proregibus / huius Sicilie regni direttarum ex unam et dicta / Domina Sigismunda quo supra nomine ex altera devenire / deliberaverint pro ut deveniunt ad con / trattationem venditionis et emptionis ditti meri / et misti imperij dicte que licentie habitandi / et populandi modo et forma infrascrittis et / non aliter.

Ideo circo Hodie pretitulato die Illustrissimus et Eccellentisimus dominus Don Petrus faxiardo Zunica et / Ricchisens marchio del Veles y Adalen / tado Prorex et Generalis Capitaneus per Sue Catholice Majestate / in hoc Sicilie regno existens et interveniens cum / interventu et consensu Illustrissi et Spectabilis Regiorum / consiliariorum Patrimonialium videlicet: Illustris Utriusque Juris Doctor Don Vincentij / de agrigento Presidis tribunalis Regis Patrimonij / Reverendissimi Don Alony de lo cameros Judicis Regie / monarchie inquisitoris consultoris eccellentissimus signor et / Protettoris dicti tribunalis Illustrissimus Don Scipionis Cottone / Marchionis [florum] altamire Illustris Utriusque Juris Doctor Don Ascanij / Anzalone Ducis Regie Montanee Illustrissimus / Don Oratij strozzi marchionis florie Illustrissimus / Cancellotti castelli marchionis capitij / Illustris Utriusque Juris Doctor Don Gasparis fiderico comitis Santi / Giorgi et Spectabilis Illustris Utriusque Juris Doctor Don Petri de Gregorio Magister Rationalium Spectabilis Don francisci ladron de guevara / conservatoris dicti que Spectabilis de gregorio et tamquam etiam fisco Patrimonio / in causa vigore provisionis fatte per eccellentissimo signor in dorso / memorialis ipsius Don Donne Sigismunde sub die 24 septembris / proxime preterite per quam fuit dittum fatta relatione / eccellentissimo |signor sii Spectabilis de gregorio fisco Patrimonio in causa / presentium et infrascrittis omnibus et singulis / intervenientium consentientium ac mature / et deliberate ac consulto discusso negotio / consideratis considerandis et presertim / caussis narratis in preinserto memoriali dicte / Donna Sigismunde dicto nomine acquiescentium et nomi / ne ipsorum discrepante stantibus preinsertis / sacris litteris et prò causis in eis expressatis / et stante provisione super dicto preinserto / memoriali fatta sub dicto die sponte cum consensu / et interventu predittis vigore presentis et omni alio meliori / modo quibus melius de jure presens contrattus sub / stineri potest et poterit quomodo libet in / futurum magisque utile et favorabile / ac profìguum esset vel erit dicte et infrascritte / Donne Sigismunde nomine quo (supra) suis que heredibus / et successoribus in perpetuum ex certa eius scientie / deliberate et consulto authoritate Regia et de / plenitudine potestatis qua in hac parte / fungitur ac nomine prefati in vittissimi / Regis et Domini nostri et exequtione ditte / preinserte provisionis omnique alio / meliori modo ut supra eiusque heredum et / successorum in hoc preditto Regno in perpetuum / dicte que Regia Curia regni eiusdem absque sp(ont)e / et facultate reddimendi et ut dicitur ad omnes / transitus et non aliter nec alio modo vendidit / et vendit alienavit et alienat titulo / que et causa huius modi venditionis et / alienationis licere habere que concessit / et concedit prefate Donne Sigismunde Joppulo / tamquam administratrici Don Antonini / Joseph Joppulo baronis Cianciane eius filij / presenti stipulanti et a' dicta Regia Curia ementi pro dicto / Don Antonino Joseph Joppulo baroni Cianciane / suisque heredibus et successoribus in perpetuum et / quibus voluerit alijs que jus et causam / habentibus seu habituris in dicte baronia Cianciane una cum Aratis septem terrarum / in simul confinantibus cum dicta baronia / Cianciane ac omnibus et singulis confinibus / membris et pertinentijs suis Universis eorumque / integro et indiminuto statu licentiam et / facultatem habitandi populandi et in dicta / baronia Cianciane [et septem aratatis terram] edificandi et faciendi / habitationem Castrum cum eius fortilitijs / menijs portis et alijs dicte Donne Sigismunde / quo supra nomine dicti que Don Antonino / Joseph Baroni et suis benevisis et ad / eorum et cuiuslibet ipsorum libitum / voluntatis creandi omnes et quoscumque / offitiales videlicet: Castellanum Secretum Capitaneum / Judices Juratos fiscales baglios et alios offitiales / necessarios et opportunos et solitos per barones / eligi in dicta baronia sive terra |fabricanda / et construenda in dicta baronia Cianciane / quam in dittis Aratajs Septem terrarum / in simul cum dicta baronia coniuntis et / agregatis pro ut dicte Donne Sigismunde quo / supra nomine dictoque Don Antonino Joseph / baroni et suis etc. placuerint et benevisum / fuerit et ipsam jurisdictionem exercendi / tam in supraditta terra construenda et / facienda in dicta baronia quam in eadem / baronia et in dictis Aratatjs |septem terrarum / illos que removendi ad nutum et libitum / voluntatis et de novo creandi toties quo / ties bene visum fuerit in qua habeat et / habere possit omni modam jurisdictio / nem et potestatem imponendi percipiendi / et habendi omnia illa jura gabellarum / Dohane baglie Zagati et alia quecumque / que habent et habere potuerunt et de / buerunt et legittime Utuntur ceteri feuda / tarij Regni Vassallos habentes et pro ut / latius melius et utilius huius modi licentia / et facultas populandi et ampliandi concedi / hattenus consuerunt et in posterum / concedentur que in presenti inclusa cen / seatur ac si de verbo ad verbum in / serte essent ad maiorem et utiliorem / dicte Donne Sigismunde quo supra nomine ditti que / ditti que Don Antonini Joseph Joppulo / Baronis eius filij et suorum etc. cautelam / et pinguiorem provisionem.

Nec non vendidit et vendit preditte Donne / Sigismunde Joppulo quo supra nomine / stipulanti eta' ditta Regia curia ementi / pro ditto Don Antonino Joseph Joppulo / Baroni Cianciane suis que heredibus et / successoribus in perpetuum et quibus volue / rit alijs que jus et causam habentibus / seu habituris in ditta Baronia Cianciane / [bene stat Don Petrus ...] dittis que Septem Aratatis terrarum absque / preditta ulla sp(ont)e nec facultate reddimendi / sed ad omnes transitus et ut vulgo dicitur / a' tutti passati Merum et mixtum im / perium ac liberam omni modam / et plenissimam gladij potestatem / et omnem jurisdictionem civilem / et criminalem altam et bassam qian / tum cumque et qualem cumque et / eorum exercitium cum Primo et / secundo juditio in omnibus causis cum / libera omnimoda absoluta et pie / nissima causarum omnium civilium / et criminalium ac mixtarum coher / cione cognitione diffinictione seu deci / decisione et omnimoda et absoluta / gladij potestate delinquentes et faci / nerotos homines cuius cumque sexus / sint et dignitatis aut cognictionis existent ortedoxe fidei aut alterius cuius / cumque sette ipsa terra frabicanda / et populanda eiusque territorio dittis / que Septem Aratatis terrarum ditta que / baronia Cianciane aut omnibus et sin / gulis alijs in eis existentibus et perti / nentijs Universis ac suo integro et / indiminuto statu ibique degentes et / oriundos vel habitatores commorantes / moram trahentes vel quasi cives et / exteros [presentes p... et] futuros cum omnibus Universis / et singulis ipsius meri et mixti imperij / ac jurisdittionis civilis et criminalis alte / et basse quante cumque et qualis cum / que jurisdittionibus faculta / tibus potestatibus preheminentijs ho / noribus prerogati vis proventibus / exemptionibus obventionibus fruttibus / lucris emolumentis ac cum exequutione / et exactione penarum multarum que / compendijs et alijs omnibus quibus / cumque juribus ad dittum merum / et mixtum imperium et omni modam / jurisdictionem civilem et criminalem / altam et bassam spettantibus et pertinentibus et que spettare et quomodo / libet pertinere possent cum latissimo / et plenissimo remissionis fori privi / legio et cum expressa clausula abdi / cativa ut ipsa Donna Sigismunda / emptrix quo supra nomine sola / eiusque heredes et successores etiam / extranei et quos voluerit in perpe / tuum et eorum offitiales soli et nemo / alius dittum merum et mixtum / imperium ac omnimodam jurisdic / tionem in ditta terra frabicanda / et populanda dittis que Septem Aratatis / terrarum dittaque baronia Cianciane / eiusque territorio confinibus et mem / bris et legitimis pertinentijs suis / universis eiusque integro et indimi / nuto statu exercere valeat et va / lere sine Principis et Presidis licentia / eoque in consulto et ad ipsius Donne / Sigismunde quo supra nomine / ditti que Don Antonini Joseph / baronis et suorum etc. ut supra li / bitum voluntatis itaquod prefatus / prefatus Illustrissimus et Eccellentissimus Dominus Pro / rex et alij Proreges qui pro tem / pore fuerint Vicarij qui cumque Vallis / Judices Magne Regie Curie et alij / offitiales et Magistratus prefate / Sue Catholice Maiestatis ac ceteri / eiusdem Regni Principes Duces Mar / chiones Comites et Barones Civitatum / et terrarum demanialium offitiales / eorumque locatenentes qua vis di / gnitate titulo stato offitio et Privilegio etiam in corpore juris clauso / et non clauso fungentes non possit / nec modo aliquo possint se intro / mittere vel impedire seu quomo / dolibet cognoscere de prenomi / natis hominibus seu quolibet / ipsorum vel eorum posteris / vel futuris habitantibus et Vas / sallis aut alijs transeuntibus / ut supra tam incivilibus quam / in criminalibus pro quibus / pro quibus cumque contrattibus vel quasi obligatibus delittis / vel quasi tam levibus quam gravibus sive mag(ij)s / vel [assent] valde enormibus et enormissimis et tam / commissis de pe(tionem) et de dattis in juditio quam committen / dis quam etiam pendentibus et tam si delitta fuerint / de jure comuni quam (pro) prohibitiones regias vel / viceregias pragmaticas Regni vel alias santiones banna / et alio quo cumque modo in castigabili prohi / bitivo cognitionis aliavus delitti vel reserva / tivo domino Proregi et Magna Regia Curia t(..)missis et contrattis / ibique vel alibi etiam extra ditta terram frabri / candam et populandam eiusque territorium [baroniam septem terrarum] / confines membra et pertinentias [et] in qualibet / civitate terra Baronia feudis vel loco huius preditti / Sicilie Regni non obstantibus ratione reiscite de qua / Ageretur vel ratione loci contrattus vel quasi cum ratione cuius / libet obligationis aut promisionis etiam de ratho vel ratione / delitti vel quasi non obstante autentica si quali / ubi de crimine agi oportent et non ostante quo / vis speciali privilegio personale lege vel statuto / consuetudine vel gratia sive rescripto Principis / indulto in corpore juris clauso et non clauso ut / infra etiam rarsus repetendis et expressandis de / venens et declarans prefatus eccellentissimus Dominus Prorex / dictis nominibius ut supra et cum interventu preditto aumentate Regia ir / ritum et nullum inane et invalidum totum / illud quie quid et quantum prò prefatam Magna Regia Curia seu / alios quos cumque offitiales maiores et minores / quacumque dignitate vel authoritate fungentes fuerit / incontrarium premissarum et infra expres / sandarum et ex nunc in anthea fattum tentatum / et irritatum auferens ab eis et eorum quolibet / omnem jurisdictionem authoritatem et potestatem in pre / missis et infrascrittis sesus Agendo volens etiam / et mandans prefatus Illustrissimus et eccellentissimus Dominus Prorex dictis / nominibus et cum interventu et consensu ut supra quod absque / temporis intervallo et sine Pro(...)fatione alicuius / (interre) vel sententie et absque ulla consultatione / nec relatione facienda prefato Illustrissimo et eccellentissimo Domino / Proregi aut alijs Proregibus et successoribus in Regimi / ne regni teneaturt et debeat dieta Magna Regia Curia et alij / quicumque officiales ut supra et quilibet eorum teneatur / et debeant predittos homines vassallos et habitatores et alios ut supra statim et illico relaxare et alsque / aliqua mora remittere prefate emptori quo supra nomine / et suis etc. uti Domine dicte terre frabricande et / populande eiusque [baronie] territorij et aliorum ut supra venditorum cum mero et mixto imperio supraditta / emptrici quo supra nomine eiusque heredibus et successoribus / etiam extraneis quos voluerit et eorum officialibus etiam si / coram eccellentissimo Domino Prorege aut Proregibus que prò tempore fuerint vel si coram Magna Regia Curia aut alijs / judicibus et officialibus predittis quibus cumque judicium aptum / fuerit vel causa esset conclusa (quoniam) omnis totalis / et integra cognitio jurisdictionis civilis et cri / minalis alte et basse meri que et mixti imperij / eorumque exercitij cum decisione et libera diffi / nitione est et esse debeat ac debebit in futurum / et in perpetuum dicte emptricis quo supra nomine et suis etc. / tam quam domine et patrone dicte terre frabri / cande et populande et eius territorij [baronie] una / cum dictis Septem Aratatis terrarum et aliorum qua / cumque authoritate et dignitate fungentes fuerit / in contrarium in premissorum et infra expressam (...) / ex nunc in anthea fattum tentatum et irritatum / auferens ab eis et eorum quolibet omnem jurisditionem / authoritatem et potestatem in premissis et infrascrittis secus / Agendi (volens etiam et mandans prefatus Illustrissimus dominus / Prorex dicto nomine et cum dicto interventu et consensu ut supra / quod absque temporis intervallo et sine prola / tione alicuius intentione vel sententie et absque / ulla consultatione nec relatione facienda preditto / eccellentissimo Domino Proregi aut alijs Proregibus et successoribus / in regimine regni tenentur et debent dicta Magna Regia Curia / et alij quicumque offitiales ut supra et quislibet / eorum teneanter et debe(...)nt predittos homines vassallos / et habitatores et aliis ut supra statim et Illico re / lanare et absque aliqua nova dimittere et re / mittere prefate empirici quo supra nomine domina et pa / trona dicte terre frabricande et populande eiusque [baronie] / territorij et aliorum ut supra cum mero et mixto / imperio supradicte cuiusque heredibus et successoribus etiam ex / traneis et quos voluerit et eorum offitialibus / etiam extraneis et quos voluerit etiam si coram eccellentissimo / Domino Prorege aut Proregibus qui pro tempore / fuerinti; vel si coram Magna Regia Curia aut alijs judicibus / et offitialibus predittis quibus cumque juditium ceptum / fuerit vel causa esset conclusa) quam omnis / tota et integra cognitio jurisdictionis civilis / et criminalis alte et basse meri que et mixte / Imperij eorumque exercitio cum decisione et / libera diffinitione est et esse debeat ac de / bebit dicte emptricis [quo supra nomine] et suorum etc. tam quam domine dicte / terre fabricande et populande [diete quo supra ... septem aratatam terrarum] territorij et aliorum / predittorum eiusque heredum et successorum etia extra / neorun et offitialium absque ullo impedimento / et obstaculo et absque aliqua contradictione / coniuntim vel divisim cum remissionis fori que / Privilegio s(ai) prenominati vassalli habita / tores et alij ut supra dicte terre noviter frabri / cande et populande eiusque [baronie] territorij mem / brorum pertinentiarum universarum et in / tegri status nullo modo nullo que patto / possint n(...) valeant tam in civilibus quam / criminalibus renuntiare tam infra se / ipsos quam infra et exteros nec possint / per dictum Illustrissimum Proregem dictis nominibus et alios successores nec / per Magna Regia Curia et Judices ipsius seu (quos) vis alios offi / tiales et Principes nec alios inpediri molestari / aut quomodo libet perturbari cognosci et in / trommitti dirette vel indirette et fatta renuntiatione / etiam per contrattum et cum juramento predittas personas et / habitatores dicte terre frabricande et populande / eiusque [baronie] territorij [d... Septem aratat... ] membrorum et pertinentiarum / suarum universarum ac totius integri status / dictisque septem Aratarum terrarum talis renuntio / nil operetur sed habeatur prò cassa irrita et / nulla ac si minime fatta fuisset et creditores / se valie persone nullo modo possint de tali / renunciatione seletari nec sindicator aliquis pro predictum / Illustrissimum Dominum Proregem et eius successores et Magna Regia Curia / destinari possit nec accedere valeat nec possit / ad dittam terram frabricandam et populandam / eiusque territorium et pertinentias ac in / tegrum statum sed sindicatio offitialium ipsius / terre frabricande et populande eiusque territorij / membrorum et pertinentiarum Universarum / et aliorum ut supra spettet ad dictam emptricem / quo supra nomine eiusque heredes et successores / etiam extraneos et quos voluerit in perpetuum que / sola quo supra nomine et nemo alius possit libe / reque valeat (sui que) ut supra possint libereque / valeant abdicative eligere creare et nomi / nare Sindicatores computorum visores delegatos / causa sindicandi computa videndi et revidendi / preter tamen conputa Universitatis eiusque Patrimonij / et Regiarum tandarum et aliorum jurium ad ipsam / Regia Curia pertinentium(;) offitiales dicte terre frabricande / et populande multandi in amplissima forma / pro ut infra quorum offitialium et cuius libet / eorum delitta quecumque et quomodocumque per eos com / mittenda solum cognosci et puniri possint / per dictam emptricem quo supra nomine et suos cum clausula / ab (d...ativa) ut supra nec possit contra eos in tromittere / Magna Regia Curia nec alij qui cumque offitiales in regno / nec prefatus Illustrissimus Dominus Prorex et alij eccellentissimi Pro / reges qui pro tempore fuerint etiam pro delittis / offitialium sub pretestu offitij de quibus cogno / scere debeat ipsa emptrix quo supra nomine et suis / nec similiter possit nec valeat aliquis offitialis / prò prefatum Eccellentissimum dominum Pro Regem et eius successores / et per Magna Regia Curia destinandos accedere ad dictam terram / frabricandam et populandam eiusque territorium [baroniam] / dittorumque septem Aratarum terrarum per qua / vis causa civili et criminali quantum vis / sit privilegiata quo vis privilegio clauso / in corpore juris vel non simplici vel mixta / privilegio tamen del unici semper exemptio / ut in ipsa pre in serta oblatione; sed possit et valeat dicta emptrix quo supra nomine eiusque heredes / et successores etiam extranei ut supra et eorum offitiales / in dicta terra frabricanda et populanda eiusque / territorius [baroniam] et pertinentijs Universis ac integro statu / dictisque septem Aratarum terrarum in quacumque / causa civili et criminalisive civiliter sive / criminaliter coniuntim vel divisim aut se / paratim agere justitiam facere et admini / strare jus suum unicuique tribuire et reddere / causas que omnes ipsius meri et mixti imperij / altas et bassas quales cumque et quantas cumque / tam summarias quam ordinarias et tam appella / tionis quam etiam revisionis oxequutivas et alias / quas cumque cognoscere decidere et debito fine / terminare ac ipsum merum et mixtum imperium / et omnem jurisdictionem civilem et criminalem / altam et bassam quantam cumque et qualem cumque / cum omnimoda gladij potestate et prero / gativis emolumentis et pecuniarum commodis / ut supra libere secure absolute et plenissime / exevure habere tenere possidere et admini / strare in quos cumque homines delinquentes / et facinerosos prenominatos pungendo et / multando vel aliter in persona et bonis con / iuntim vel divisim et pro ut dicta emptrici / quo supra nomine eiusque heredibus et successoribus etiam ex / traneis ut supra eorumque offitialibus videbitur / et pro ut commissi delitti vel negotij qualitas / requiret et juri consonum fuerit incipiendo / aÒ minimis ipsius meri et mixti imperij / et omnibus jurisdictionibus cohercionibus usque ad / ultimum supplitium inclusive et possit et va / leat dicta Donna Sigismunda quo supra nomine eiusque heredes / et successores etiam extra(nei) et offitiales de futuro / in dicta terra frabricanda et populanda eiusque / territorio membris et integro statu ut supra dictisque / septem Aratatij terrarum [et baronia] libere carrerare pro / seque condemnari multare fussibus cedere / ligare trahere ad vilipendium publice depu / tare aures nares et manus de truncare et membra / alia incidere et in qua cumque alia parte corporis / pena afflittiva vel alia reos afficere vel ad / ultimum supplitium seu ad penam mortis natu / ralis condemnare condemnatumque debite excellentissimi / mandare et cohercioni et omnigenere tormen / torrem supponere concluso tamen processu justa / juris et Rithus regni constitutionem et capitulorum / formam et tenorem et in eosdem dandum omnium / penarum genere etiam quod vitam adimittat Animad / vertere puniendo gladij suspendijs furrarum / sufficationibus pena patricidij et aliter pro ut cri / minis atrocinitas per sua serit et dicte Donna Sigismunde / quo supra nomine suisque heredibus et successoribus etiam extraneis / ut supra eorumque offitialibus in dicta terra frabricanda et / populanda eiusque territorio dictisque septem Aratij terrarum / videbitur et benevisum fuerit servata juris et / forma rithus possint que sententias proferre et / pronuntiare quam intervias quam diffinitivas in / scriptis vel sine scriptis quocumque crimine casu / vel delitto vel ubi veniret pena mortis vel ul / timo supplitis vel alia maior seu (adotior ) [minor] et / quocumque relegare et deportare infra tamen / limitis dicte terre frabricande et populande / eiusque territorij et pertinentiarum ac integri / status dictisque septem Aratatorum terrarum et contu / maces bannire qui banniti habeantur pro ut / si per eccellentissimum Dominum Proregem et per ipsam Magna Regia Curia / fuissent sententiati banniti reosque suspen / dere et morti traddere eorumque bona con / fìscare et in corporare et contra eos et eorum bona / statutam penam corporis affittivam in pecuneis / commutare et ad libitum voluntatis dicte Donne Sigismunde / quo supra nomine eiusque heredes et successorem etiam extra / neorum ut supra eorumque offitialium in dicta terra / frabricanda et populanda [baronia] et territorio dictisque septem / Aratatis terrarum componere et bonam penalia et pro / hibitiva que cumque promulgare tam voce pre / conea quam alio quo cumque modo penas que pro / ipsam Donna Sigismundam quo supra nomine eiusque heredes / et successores etiam extraneos quos voluerit ut supra / eorumque offitiales in dicta terra frabricanda et popu / landa [dicta baronia] eiusque territorio et pertinentijs suis universis / et integro statu dictisque septem Aratatis terrarum et / pro constitutiones rithus et capitula regni et pragmaticas / presentes et futuras quomodolibet impositas et in / ponendas in quibus forte constiterit eos in cur / risse ipsa Donna Sigismunda quo supra nomine eiusque / heredes et successores etiam extraneis ut supra possint / et valeant exigere et eorum utilitatibus / applicare et ex nunc pro tunc et (eÒ) (contro) eis / fore et esse applicatos intelliganter decla / rando quod ipsa Donna Sigismunda quo supra nomine / seu eius offitiales in dicta terra frabricanda et po / pulanda eiusque terre dictis que Septem Aratatis / terrarum possit et valeat ac possint et valeant /

[Illustrissimo et Eccellentissimo Signore

Donna Sigismunda Joppulo amministratrice di Don / Antonino Giuseppe Joppulo Barone di Cianciana suo figlio / dice a' Vostra Eccellenza, che havendo con esperienza riconosciuto, che / li borgesi di molte terre si prendono il soccorso per amma / isare e seminare, e doppo se ne fuggono con tutto lo soccorso / e, bestiame, e cos« restando di ammaisare, e seminare, 1' / exponente viene a' patire sicome ha patito grossi interessi, et in / conseguenza anche ha patito il beneficio publico, il quale / danno et interesse proprio, e del publico intendendo l'exponente, / che possa remediare con fare in detta Baronia una Populatione / et habitatione, ha deliberato ricorrere a' Vostra Eccellenza Supplicarlo sia / servita concederle licenza e facoltà acciò l'exponente detto nomine / e detto Don Antonino, et habenti ius, et causam da esso, possano fare / habitatione, e Populatione in detta Baronia, e seti arati di / terre a' quella aggregati, nel luogo che meglio li parirà, et / acciò li Vassalli, e genti, che habiteranno in quella, e nella / detta Baronia e setti arati di Terre stiano con più timore / di Nostro Signore, e della giustitia. Sia Vostra Eccellenza servita concederli il / mero, e misto Imperio tanto in detta Baronia Setti arati di Terre, come in detta habitatione da farsi. La quale concessione di / mero, e misto Imperio habbia da essere a tutti passati, e / nella forma, e modo, e con l’istessi facoltà, prerogativi, / Privileggi, e patti favorabili ali'... concessi, e venduti / nello contratto di Misterbianco, et anche che a detta Terra da' popularsi / et, alle persone, che verranno ad habitare, in quella s'intendano / concessi tutti quelli Privileggi, essentioni, gratie, et immunità / che si hanno soluto concedere ad Altre nuove habitationi fatti / in questo Regno, e che V. E. tanto per via del Real Patrimonio, / quanto per la Regia Gran Corte a semplice supplicatione dell'... , habbia / a' concederci lettere osservatoriali di detti Privileggi, potestà, / jurisditioni, et essentioni, concessi tanto dal mero e misto / Imperio, quanto anche dell'habitatione, cosi in genere come / in specie, tante volte, quante exponente supplichirà / dovendosi pure stipulare il contratto della concessione di detto mero, e / misto Imperio, della detta habitatione, Vassallaggio, e / Populatione con tutti li patti, clausule, autorità Privileggi / prerogativi, essentioni, e (claus) cautele favorabili all'exponente / conforme furono concesse, al compratore del Vassallaggio, e / mero e, misto Imperio di Misterbianco. Quali tutti s'intendano / concessi e, venduti all'exponente, si come de verbo ad Verbum fossero / inserti nella presente offerta et a cautela si debbano inserire / nel contratto da farsi e, restando così V.E. servita di farle dette / concessioni, come nello preinserto memoriale Offerisce l'exponente / onze cento cinquanta fra un mese in moneta di questo Regno da / depositarsi nella Regia Gran (...) Thesoreria ad effetto di pagarsi, et impiegarsi / per l'urgenti necessità conforme alle lettere di Sua Maestà acciò la / presente venditione sia tutta conforme alle dette lettere che il tutto lo riceverà a gratia da V. E. ut Altissimus.

Memoriale

Donna Sigismunda Joppulo

Amministratrice di D. Antonino

Giuseppe Joppulo Barone di Cianciana


Panormi 25 Settembre 1646

Solvendo Unzias ducentas

concordatur Utrunque

Rex Maestas etc.

RE CONFIRMA 3^ INDICTIONE 53]

ipsum merum et mixtum imperium cum omni moda / et plenissima ac absoluta pladij potestate ac jurisditione / civili et criminali alta et bassa quanta cumque / (et qualis cumque libere et plenissime exerrere / et administrare causa cognita omnium causarum / tam civilium quam criminalium et delittorum quem / cumque homicidij etiam appostati et |proditorij / assessioneum vel aliter quomodo cumque falsationum / usurariorum correptorum Judicio falsorum testium / famosorum latrorum publicorum egressorum |agressorum / stratarum raptorum mulierum etiam honestarum / monialium virginum viduarum pupillarum fursorum / bonorum raptorum blasfemantium Deuo Optum / |Maximum Beatam Virginem Mariam vel eius / Santos et Santas sodomitarum facientium magarias / seu fatturas dantium veruna appostatarum stre / patorum virginum viduarum et aliarum mulierum / lenorum mere triuum strigatorum ad ulteriorum pa / troidarum resistentium contra officiales quos cumque tam / maiores quam minores qua cumque authoritate vel di / gnitate fungentibus insultum in ecclesia committen / tium spretarum penarum proicientium Igem / discalantium domos et in omnibus et singulis / alijs casibus et quibus cumque criminibus / et delittis tam maioribus quam minoribus / levioribus et gravioribus nec non et normissi / mis simplicibus et mixtis publicis et privatis / tam clausis in corpore juris civilibus ca / nonis et capitulorum rithus ordinum statu / torum et regni constitutionum et pragmatarum quam non clausis / et que in mente evenire aut cogitare et / perpetrare possent etiam si talia forent de quibus / oporteret hic magis specialis et espressa fieri / mentio que sit et intelligatur in presenti contrattu / pro fatta et sufficientur expressa et expres / sissima ac si de eis singulariter specialiter / et expresse hic mentio fieret et supraditta specialis / mentio utique expressio premissorum delittorum / non deroget generalitati nec e contra se(d) una / per aliam confirmetur et cum alijs et singulis pro / testactionibus facultatibus preheminentijs juris / dictionibus et alijs concessis et alienatis tam in contrattu / venditionis meri et mixti imperij terre misterj / Albi venditi et alienati Joanne andree massa / vigore contrattus stipulati in attis ipsius Regia Curia sub die 28 / maij Xe Indictionis 1642 quam concedendis quibus vis / alijs emptoribus dicti meri et mixti imperij per / dictam Regia Curia de futuro vendendi et concedendi / que omnes de verbu ad verbum intelligatur / et s(i)nt inserte et concesse in presenti contrattu / singula singulis referendo criminibus / tamen heresis et lese divine et humane / Maiestatis in primo capite tantum eccep / tis et reservatis nec non etiam ecceptis / et reservatis alijs casibus in presenti / concessione et vendictione ditti meri / et mixti imperij declaratis et mentio / natis pro ut in ipsa preinserta obla / tione ita quod per presentem con / cessionem dicti meri et misti imperij / non inferatur pre juditium Magna / Regia Curia in privilegio L Unice.

Et ultra prefatus eccellentissimus Dominus Prorex dictis nominibus et / cum interventu preditto ex causa presentis venditionis conces / sit et concedit dicte emptrici quo supra nomine eiusque / heredibus et successoribus in perpetuum etiam extraneis et / quibus voluerit in perpetuum ut supra eorumque officialibus / in ditta terra frabricanda et populanda eiusque / territorio [... baronia et... aratatis terrarum] ac pertinentijs universis ac suo integro et / in diminuto statu (dictisque Septem Aratis ter / rarum ) juditium appellationis et revisionis / quarum cumque sententiarum et interloquutoria / rum per ipsam emptncem quo supra nomine eiusqusque / heredes et successores etiam extraneos eorumque et cuius / libet eorum offitiales inperpetuum preferendorum / tam in civilibus quam in criminalibus.

In signum cuius quidem meri et mixti imperij / ac junsdictionis Alte et basse cum causarum / ommum cognitione superius titulo vendictiones predicte / concessi et venditi dicte emptrici quo supra nomine et suis etc. / prefatus eccellentissimus dommus Prorex dictis nominibus et cum interventu / et consensu predittis voluit et vult ipseque / empirici quo supra nomine et suis etc. concessit et concedit / quod ipsa emptrix quo supra nomine eiusque heredes / et successores etiam extranei ut supra eorumque officiales / in ditta terra frabricanda et populanda eiusque [baronia] / territorio confinibus et membris ac pertinentijs Universis / integroque statu dictisque septem Aratatis ter / rarum possint et valeant erigere et ponere / et erigi facere furcas perticas palos currulos / carceres et custodes ipsorum et ipsum merum et mixtum imperium designantia et denotantia / terrorem et punitionem malefattorum et delin / quentium ac contra eosdem facinerosos et / delinquentes homines ut supra Agere et procedere / invim et modum querele acusatioms denun / tiatioms inquisitionis informationis vel / alterius cuius cumque modi a' jure rithu ca / pitulis et constituctionibus Regni vel pragmaticis / approbavi in omnibus et singulis casibus pre / missis et premissorum quolibet et alijs quibus / cumque in quibus jura et regni capitula rithus / constitutionis et pragmatice promisit animadvertere cognoscere terminare et decidere / et emitti tacere banna quecumque et demum / omnia et singula premissa et alia tacere / et agere possit et valeat ac possent et va / leant.

Abdicans ideo et auferens ac abstrahens prefatus / Eccellentissimo Dominus Prorex dictis nominibus et cum interventu et / consensu predittis aO se et alijs Proregibus qui / pro tempore fuerint aÒ predicta Curia Maiestate Regis et / Domini nostri eiusque Regia Curia et aÒ tribunalis Magna Regia Curia / alijs que Regijs tribunalis magistratibus et offìcialibus Regijs / maioribus vel minoribus qua cumque aumentate et di / gnitate fungentibus et ab omnibus et singulis / alijs officialibus tam demanialium quam princi / pum Ducium Marchionum Comitum et baronum / predittum merum et mixtum imperium et gladij / potestatem dictamque jurisditionem Civilem et Cri / minalem et mixtam et a ham quam cumque / et quantam cumque earumque exercitium / quam et quod ipse eccellentissimus Dominus Prorex / ac Magna Regia Curia alijque Regij magistratus et officiales /qui cumque habent et possent et sperant / habere in ditta terra frabricanda et populanda / eiusque territorio confinibus membris et pertinentijs / suis Universis ac suo integro statu dictis que / Septem Aratatis terrarum eaque omnia sint / abdicata oblata et abstratta pro ut prefatus eccellentissimus / Dominus Prorex dictis nominibus authoritate Regia et de eius / certa scientia deliberato et consulto plenisse / assignavit et assignat ac transtulit et transfert / omne jus proprietatem dominium jurisdittionem / portionem vel quasi dationem et exercitium commodi / tatem et liberam dispositionem dicte emptrici quo / supra nomine ac eius heredum et successorum ut supra eorum / que et cuius libet eorum offitialium omni con / tradictione cessante hijs tamen exceptis de / quibus supra dictum est.

Constituens se Regia Curia ipsa et per ea prefata Eccellentissima Signora dicto nomine / et cum interventu preditto dittum merum et mistum / Imperium licentiam frabicandi populandi et ha / bitandi pro ut supra dictum est et omnes junsdictiones / civiles et criminales altam et bassam cum / gladij potestate et omnibus alijs premissis / venditum et concessum ut supra cum suis / dependentibus emergentibus annexis et / connexis decetero et ex nunc in anthea / tenere et possidere per constitutum precario / nomine et pro parte dicte emptricis quo / supra nomine stipulantis eiusque heredum et sue / cessorum etiam extraneorum et offitialium me / notaro prò absentibus stipulante donec et quo / usque etc.

Ad Habendum predictam emptricem quo supra nomine / stipulantem et recipientem eiusque heredes et / successores etiam extraneos et offitiales pro ut supra / dittum merum et mixtum imperium licentiam / predittam dictam terram frabricandi et populandi / in dicta baronia Cianciane seu in dictis septem / Aratis terrarum pro ut supra dictum est cum / omnimoda jurisdictione Civili et Criminali / alta et bassa et alijs omnibus premissis / modo et forma quibus supra de cetero et / ex nunc in anthea tenendum possidendum / uti fruendum et gaudendum contradictione / cessante etc.

Cedens et transferens jdeo prefata Regia Curia et pro ea / prefata Eccellentissima Signora dicto nomine et cum interventu preditto dicte empitrici / quo supra nomine stipulanti et recipienti pro se et suis / que heredibus et successoribus etiam extraneis et / alijs offitialibus in ditta terra frabricanda et / populanda dictisque Septem Aratis terrarum / eiusque pertinentijs eorum universis ac integro / statu omnia et singula jura omnes que / actiones rationes et causas reales personales etc. / ac mixtas et alias quoscum que ac spem / et exercitium ipsorum jurium et actionum que / quas et quod dicta Regia Curia et prefata Curia Majestas ha / buit habebat et habet ac potest et spe / rat haberetur in dicto mero et mixto imperio / licentia predicta terra predicta frabricandi et / populandi ut supra dictum est dictisque jurisditionibus / Civili et Criminali alta et bassa et gladij / potestate cum premissis omnibus et eorum / exercitio et administractione cum omnibus / predittis authoritatibus potestatibus et facultatibus contra et / adversus omnes et quas cumque personas / virtute et authoritate presentis contrattus et constituctionum / et capitulorum Regni Juris Civilis et canonaci / et aliorum quorum vis attorum et scripturarum publicarum / privatarum et sine constituens se prefata Regia Curia et pro / ea prefata Eccellentissima Signora dicto nomine et cum dicto interventu authoritate / Regia qua in hac parte fungitur dittam Donna / Sigismundam quo supra nomine dominam et patronam / dicte baronie Cianciane dittorum que Septem / Aratarum terrarum et terram in eis et quolibet / ipsorum frabricandam et populandam eius / que heredes et successores etiam extraneos et offitiales / stipulantem in premissis et premissorum quolibet / Dominam et patronam dicti meri et mixti imperij / et licentie frabricandi et populandi terram / predictam superius venditi et concessa cum premis / sis omnibus procuratores et procuratorem dicta Regia Curia / in rem propriam et ponens et statuens eam / quo supra nomine et eos in locum proprium prefate sue / Catholice Maiestatis et dicte Magna Regia Curia et offitialium / ipsius in hac parte ut ammodo etc. et de cetero / et ex nunc in anthea dicta emptrix quo supra nomine / et valeant libere et impune uti frui gaudere / et se letari dicto mero et mixto imperio et licen / tia frabricandi et populandi Terram predictam / ut supra dictum est ac omni jurisdictione Civili / et Criminali alta et bassa quantacumque / et qualicumque tam in Juditio quam extra / sicuti et quem ad modum prefata Eccellentissima Signora et alij / Proreges eiusque successores et Magna Regia Curia ipso / regio nomine uti fru(...)gaudere et penitus / se letari possuntr omni contradictione ces / sante et non aliter nec alio modo salvis / tamen prefate Regia Curia et Curia Majestas juribus ratione / diretti dominij consueti; servitij militaris / quatenus ad ea dicta baronia Cianciane, dictisque / Septem Aratatj terrarum et terra in eis / et quolibet ipsorum frabricanda et popu / landa tenentur ut supra et alijs Curie reser / vatis et illesis et non aliter nec alio modo.

[Et] Premissa omnia et singula superius de / clarata vendita et concessa Pro pretio / et pretij nomine in totum unciarum ducentarum / ponderis generalis monete huius Sicilie Regni de tarenis / triginta prò qualibet uncia prò quibus fuit / fatta supraditta provisio tam pro dicto mero / et mixto imperio et alijs ut supra quam pro / dicta licentia frabricandi et populandi / Terram predittam modo preditto et prò ut predittam / provisionem die quo supra fattam ad quam etc. / quas quidem OZ.200 pretij preditti prefata / Donna Sigismunda quo supra nomine dare solvere / et depositare promisit et se obligavit / prefate Eccellentissima Signora quo supra nomine stipulanti / penes Regiam Generalem thexaureriam huius / Regni infra mensem unum ab hodie in an / thea nundum in pace etc.

Promittens sollemniter conveniens prefàta Regia Curia et / pro ea prefata Eccellentissa Signora dicto nomine et cum interventu preditto / obligando Regium Patrimonium dicte empitrici / quo supra nomine stipulanti pro se suisque heredibus / et successoribus in perpetuum de dicto mero et / mixto imperio et licentia frabricandi / et populandi Terram predictam ut superius dictum est / cum potestate juris domine civili et criminali alta / et bassa et alijs omnibus premissis venditis / et alienatis ut supra nec aliqua eorum parte / nullo futuro tempore contra ipsam Donna Sigismundam / quo supra nomine dictumque Don Antoninum Joseph baronem / nec suos etc. litem questionem nec molestiam / aliquam inferre nec inferenti consentire / aliquo jure titulo ratione seu causa de jure vel / de fatto quem cumque et qualiter cumque immo semper / et omni et omni futuro tempore illud et eam / ab omni calumniante molestante et contradicentem / persona legittime defendere guarentire et dis / brigare etc.

Et de qualibet et quacumque evittione prefata Curia Maiestas / eiusque Regia Curia teneatur pro ut prefata Eccellentissima Signora dicto nomine / cum interventu preditto se obligavit et obligat alias / teneatur ipsa Regia Curia ad omnia et singula damna / interesse et expensas et ad soluptione et restitutionem dicti / pretij una cum omnibus damnis interesse et / expensis q(...) quomodolibet paciendis.

Et si quo venturo tempore lis seu questio aliqua / pro quem piam mota fuerit ipsam litem / questionem et omne causam in se suscipere / teneatur Necessitate etc.

Ita quod in casu cuius cumque litis vel molestie / quomodo libet inferende procedatur contradictam / Regia Curia via exequtiva et brevi manu possit fieri / executio cum patto de non opponendo ut infra et non aliter etc.

Sub infrascrittis tamen pattis sub quibus et eis pre / cedentibus intelligatur et sit per dictas partes / nominibus predittis ad invicem deventum sollemni stipulatione / vallatis et juramento firmatis presens contractus fattus / et stipulatus et non aliter

Et Primo quod non possint modo aliquo incole / vassalli et habitatores ipsius terre frabicande / et populande eiusque territorij qui tunc temporis / erunt et in futurum erunt et moram trahentes / aut habituri transuntes aut transituri de / linquentes qui pro tempore fuerint extrahi / aÒ juris domine dicte Donne Sigismunde quo supra nomine dictique / Don Antonini Joseph baronis et suorum etc. ad Magna Regia Curia / sub pretestu nec continentia cause dividatur / vel cuius cumque preheminentie eidem Magna Regia Curia / debite sed private illos recognoscere habeat / et debeat dicta Donna Sigismunda quo supra nomine dictusque / Dominus Antoninus Josep baro eiusque heredes et successores / quos ipse voluerit aliosque jus et causam / habentes sive habituros in dicta terra fabri / canda et populanda dictaque baronia Septem / Aratasis terrarum ut supra dictum est nec extrahi / aut cognosci possint pro delittis que forte in quo cumque loco committerent extra ipsam terram / frabricandam et populandam ut supra eiusque territorium / dittorumque septem Aratarum terrarum / dictumque baroniam et non aliter.

Item quo dicta Domna Sigismunda quo supra nomine dictus que Don Antoninus / Joseph baro eiusque heredes et successores in perpetuum / alij que abeis jus et causam habentes seu ha / bituri possint libereque valeat eisque / liceat et licitimi sit negotiare et quas vis / mercantias facere cum civibus et habitatoribus ipsius / terre de super frabicande et populande et hoc / non obstantibus quibus vis prohibitionibus pragmatis jure / comuni statutis litteris Realibus alijs que in(contrarium) / forte dittantibus et disponentibus quibus omnibus prefata Eccellente Signora quo supra / nomine et cum interventu preditto motu proprio et de plexitu / dine potestatis aÒ legibus absoluta dispensavit et di / spensat ex patto etc.

Item quo dicta Donna Sigismunda quo supra nomine dictus que Don Antoninus / Joseph baro eiusque heredes et successores in perpetuum alijque/ Jus et causam ab eis habentes vel habituri possint / libere que valeat omni futuro tempore in dicta Terra / de supra fabricanda et populanda macellari facere / in macellis publicis eiusdem Terre duos jovencos in / qualibet (hegdommoda) illos que vendi tacere sub / illis pretijs stabilitis pro regias pragmaticas ex patto etc.

Item quod preditte terre de super frabicande et popu / lande illis que personis que in ea habitaverint / in futurum et in perpetuum intelliganter et sint / concessa pro ut prefata Eccellente Signora quo supra nomine et cum interventu / preditto concessit et concedit omnia illa privilegia / exemptiones gratias et in munitates huiusque / concessas et concessa alijs habitantibus et ha / bitatoribus in hoc Sicilie Regno fattis ex patto etc.

Item processit ex patto quod si forte aliquo futuro / tempore necesse fuerit elisi destinari seu / mitti Capitaneum Armorum unum vel plures ad bellum / in dicta terra de super frabicanda et populanda / eius que territorio et barone Cianciane dictisque Septem / Aratis terrarum et halijs habitatoribus tunc m dicta / terra et baronia existentibus tali casu si in dicta / terra seu aliqua parte eiusdem terre et territorij / dicte que baronie Cianciane dictarum que Septem Aratorum / terrarum tunc temporis residentiam fecerint / ipse Don Antoninus Joseph baro suique heredes et / successores in perpetuum alijque ab eo jus et causam / habentes seu habituri quod utique ipse dominus / emptor et qui pro tempore fuerit dicte terre supra / frabicande et aliorum de super expressatorum / intelligatur et sit elettus et destinatus pro / tali capitaneo armorum ad bellum in ipsa terra / de super frabicanda et populanda eiusque territorio / baronia Cianciane dittis que Septem Aratatis terrarum / pro ut ex tunc pro tunc et e (contro) casu preditto electionis / et destinationis adveniente invim presentis prefata Eccellente Signora dicto / nomine et cum consensu et interventu predittis pro se et alios / successores in regimine Regni nominavit et nominat eligit et eligit in Armorum Capitaneum ad bellum / in dicta terra frabicanda et populanda eiusque territorio / baronia cianciane dictisque Septem Aratatis terrarum talem / dominum et patronum eiusdem terre dicte que baronie Cianciane / dictorumque Septem Aratatorum terrarum qui pro tempore fuerit in qua electione / permanere debeat uti talis Armorum Capitaneus occasione belli et termino / in litteris profixo perdurantibus et casu quo dominus et successor dicte / terre supra frabicane et populande erit absens sive etate minor / quod uti que gubernator tunc in dicta terra existens et qui tunc temporis / erit gubrnator eiusdem terre sit et intelligatur elettus capitaneus armorum loco dicti domini et patroni terre predicte et possit libereque valeat dictum offitium armorum capitanei exercere cum omnibus et singulis facultatibus potestatibus / jurisdictionibus et alijs ad dictum offitium Armorum Capitanei adbellorum spectantibus et perti / nentibus et non aliter

Item processit ex patto quo in dicta terra de super frabicanda et populanda eiusque territorio baronia /Cianciane dictisque Septem Aratatis terrarum nullo unquam tempore sub quo cumque colore / possit nec debeat mitti ad hospitandum aliqua turba saciorum sive societas / militam pedestrum et equestrum gravis sive levis armature sive ordina sive / extra ordina sive militum siculorum sive de tertio militum siculorum pedestrum / Hyspanorum huius regni vel aliorum quorum vis militum etiam pro transitum et non aliter

Item presens contrattus vendittionis dicti meri et mixti imperij intelligatur et sit fatta et stipulata / dictum que merum et mixtum imperium intelligatur et sint venditum eis modo forma et / cum et subeisdem met pattis franchitijs jurisdictionibus potestatibus dignitatibus facultatibus privilegijs exemptionibus prerogativis / franchitijs inmunitatibus alijsque omnibus / et singulis concessis expressatis et declaratis / in precalendato contrattum vendittionis dicti meri et mixti / imperij dicte terre (sti) Misterij Albi fatto in attis / ipsius Regia Curia sub die 28 maij Xe Indictionis 1642 / et con(tract)um in eo calendatorum justa quorum / et cuiuslibet ipsorum tenorem formam et con / tinentiam intelligatur et sit presens contrattus / stipulatus dictumque merum et mixtum / imperium venditum et alienatum de quorum / forma continentia et tenore prefata Eccellentissima Signora quo / supra nomine et cum consensu et interventu predittis / fuit et est ad plenum informatus ut cum / juramento dixit et declaravit renuncians etc. que / omnia et singula habeantur in presenti contractu / singula singulis referendo particulariter / et expresse pro appositis descriptis et de / notatis ad favorem opem et auxilium / dicte Donne Sigismunde dicto nomine stipulantis et / suorum etc. possit que eis omnibus et singulis / uti experiri et seletari in juditijs et extra / semper et omni futuro tempore ex patto etc.

Item quod presens contrattus vendictionis dicte licentie / habitationis et populactionis intelligatur / fattus et stipulatus dittaque licentia po / pulandi et habitandi concessa et ven / dita eis modo forma et cum et sub omnibus / et singulis illis gratijs prerogativis in / munitatibus exemptionibus privilegijs / et alijs expressatis in preinserto memoriali / ac concessis et expressatis in alijs licentijs / habitationis et populationis huc usque / predittam Regia Curia concessis favorabilibus tamen / dicte donne Sigismunde dicto nomine et suorum etc. quibus / omnibus dicta donna Sigismunda dicte nomine et sui etc. / possit libereque valeat semper et omni / futuro tempore uti experiri et (...e) le / tari in juditijs et extra ex patto etc.

Presens prefata Eccellentissima Signora quo supra nomine et cum con / sensu et interventu predittis nomine Sacra Cattolica Majestatis / et successorum in hoc Sicilie Regno prefate / Donne Sigismunde quo supra nomine stipulanti et suis etc. / premissa omnia et singula supra decla / rata et concessa ac declarata et ex / pressata tam in dicto calendato contrattu ven / dictionis meri et mixti Imperij ditte / terre Misterij Albi et contrattibus in eo calen / datis quam in dicto preinserto memoriali / exequi ad implere et observare et per / quos decet exequi ad impleri et ob / servari facere omni futuro tempore / justa formam seriem continentiam et / tenorem presentis contrattus dittorum que aliorum / contrattuum dicti que preinserti memorialis et / cuius libet ipsorum et pattorum in eis et / quolibet ipsorum expressatorum et / declaratorum quin jmmo de premissis / omnibus facere et expediri facere que / ius privilegia, decreta, mandata, or / dinactiones litteras observatoriales / alias que expedictiones et concessionis (tam) / pro Tribunalis Regis Patrimonij quam per dictam Magna Regia Curia et / (ubi) necesse fuerit ad omnem et simplicem / requisitionem dicte Donne Sigismunde quo supra nomine / stipulanti et suorum etc. et hoc toties quoties eis / placuerit et benevisum fuerit ex patto et / non aliter nec alio modo.

Quam quidem vendictionem et concessionem / omnia que et singula supraditta et infrascritta / ditta Regia Curia et pro ea prefata Eccellentissima Signora dicto nomine et cum / consensu et interventu predittis ac nomine Sacra Catholica Maiestatis et / successorum in hoc Sicilie Regno promisit / ratham gratham et firmam ac ratha / gratha et firma habere tenere conpiere / et inrevocabiliter observare in omnem eventum / in pace etc.

Sub hypoteca et obligatione omnium et sin / gulorum bonorum ipsius Regia Curia mobilium et stabilium etc. / cum refectione damnorum interesse et ex pen / sarum litis et extra et specialiter viaticarum / algozirij commissarij et procuratoris ad eorum solitas dietas / coniuntim vel divisim etc. et fiat rithus et / exequtio in bonis tantum tam ipsius Regia Curia quam / dicte domne Sigismunde quo supra nomine et variari pos / sit etc. ad versus quem rithum presentis contrattus / formam et extremorum verificationem non / possit se opponere etc. nisi prus etc. et pignora etc. renuntiantes etc.

Et specialiter cum juramento L. G. C. de resven / denda vendictione et omni alio juris / et legittimu auxilio supplendo per presentem dicta / Eccellentissima Signora dicto nomine et de eius certa scientia / et potestate a legibus absoluta qua in / hac parte fungitur omnes et singulos / defettus et auferendo omnes et quas cum / que nullitates que in premissis et pre / missorum quolibet forte venissent vel que / quomodolibet intervenire possent et / dispensando quibus vis legibus statutis / constituctionibus prohibictionibus pro / visionibus Rithu ordinationibus rescriptis / pragmaticis santionibus promulgatis et / promulgandis et alijs quibus cumque / sub qua vis verborum forma Vallatis / fattis et faciendis etiam si talia forent / quod de eis oporteret hic fieri specialis / et expressa mentio vel inserti de / verbo ad verbum in corpore juris clausis / et non clausis preteritis presentibus et / futuris in contrarium dictantibus / vel loquentibus vel presentem vendictio / nem non valere dictantibus disponentibus / vel quomodolibet repugnantibus quibus / omnibus et cuilibet ipsorum prefata Eccellentissima Signora / dicto nomine de eius certa scientia mature / et deliberate ac de plenitudine regie / potestatis a legibius absoluta et qua in hac parte / fungitur specialiter et expresse derogavit / et derogat omni meliori modo via et / forma quibus melius de jure fieri et ex / cogitari potuit et potest.

Et preditta attendere etc.

Juravit etc Iterum que Item etc.

Unde etc.

Testes quo ad Eccellentissimo Signor Salvator Calandra et Isidorus Sanperi / quo ad dictus Tribunal Paulus Rizzuto et Jacobus bonifatio / quo vero ad dicte Domna Sigismunda Barnabas Ja(cindus) Merelli / et Vincentius Caltagirone.

bene stat

Don Petrus Gregorius f. E. in (...)


Nota quo presens contrattus fuit stipulatus /

per Notar Franciscus Antonius Chiarella /

Stante Egritudine Don Joseph / Zamparrone

Notarius Regia Curia

1 Archivio di Stato- Palermo. Luogotenente del Protonotaro, vol. 86, e 223 recto.

 

 

 

Articolo tratto dal libro: "Sant'Antonino di Cianciana.  Storia di una città di nuova fondazione", Anno 2007, scritto dall'Arch. Paolo Sanzeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione dell'opera: Il libro si occupa di descrivere Cianciana fin dalle sue origini, Che non coincidono con la data ufficiale di fondazione, ma inizia dall'età del bronzo fino ai primi del '900. Inoltre il libro Tratta dell'archeologia dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte, dell'ambiente e di altri temi inerenti il territorio comunale, in particolare del fiume Platani e della ex Rete Ferroviaria.

Il libro è disponibile presso il bookshop del Museo Civico.