Dopu tanti rinvii e tantu rimannari,

lu vintidù di Maju partì lu canteri,

Poesia sul Cantiere Scuola della Via Manzoni

Dopu tanti rinvii e tantu rimannari,lu vintidù di Maju partì lu canteri,'na pocu vinniru sulu pi s'assittari,ma nun s' avianu fattu cuntu cu era l'istrutturi.Tantu allegri si parti ogni matina,firmannu la prisenza, c'è lu cafè d' 'a za' Nardina,ma po' cuminciannu a travagliari,passa l'allegria e si 'ncumincianu a 'ncazzari,ma tra 'na sciarra e 'na vuciatasi mettinu li basuli e và cumparennu 'a strata.Stu canteri arriniscì particulari,avennu 'ncapu quinnici, tridici fimmini a travagliari,Capu mastru haju a Filippu, a lu suli sudatu comu un beccu,và mittennu basuli pisanti, ajutatu di Gaspanu ca travaglia comu 'u sceccu.L'atru masculu si chiama Ciciru Niniddu,ca la jurnata ci squaglia, a canciari l'acqua a l'aceddu,ma si lu vò vidiri curriri e scattari,dicci ca c'è lu paninu pronti p'arrivari.A la 'mpastatrici piglià postu Nena,ca si si metti arridiri, nun c'è cchiù cu la frena,ma puru Giuseppina quannu arridi nun è mala,ca si nun si teni ci scappa 'nsinu 'a pala,mentri si 'mpasta tra una e l'atra palata,tutti chiamanu a Maria ca spissu è ricercata,e 'nsaccannu cimentu, bricciulinu e rina,Pina ti cunsiglia da brava maestrina.A lu riposu tutti parlanu, ma Fatima talìa pinsirusa,a so cummari Turia ca fa la durmigliusa.Di tutti l'operai la cchiù longa è la Di Maria,ca a la lunghizza di li gammi, chidda di la lingua ci fa cumpagnia,a propositu di lingua, Lia è bona quipaggiata,'ncompensu la Licata stà muta e assulazzata.Tra li chiacchiari Marina 'na sicaretta adduma,mentri Giovanna  a tutti l'atri affuma.A completari la squatra avemmu ad Alfunsina,ca so maritu comu 'u sbirru l'accumpagna ogni matina,tutta sta cumpagnia è all'ordini di Biagiu l'Istrutturi,ca nun perdi l'occasioni p'alluntanarisi a tutti l'uri.Ogni tantu veni a controlla, facennu un firriunilu Capu Sicurezza l'Architettu  Caltagiruni,cchiù spissu ancora d'iddu cu l'aria di camperi,controlla li travagli l'Architettu Paulu Sanzeri,e mentri Peppi Zambitu scava e la strata 'nchianìa,lu Diretturi scanazzatu, si passa lu tempu e scrivi sta poesia.