Nenti vogghiu essiri!
Nenti, nenti, chiu' nenti di nenti,
Puru lu pruvulazzu ava essiri chiu' di nenti!
Si pruvulazzu mpurtanti, chiu di nenti!
Si pirchi in un mumentu un'omu voli essiri nenti di fronti a la mala nutizzia.
Un patri nun po vidiri muriri un figliu!
Comu a va chianciri?
Si un figliu chianci un patri ma talia avanti, versu lu suli.
Un patri nu nn'havi chiu suli, pirchi iddu e' cummigliatu di la to facci figliu miu!
Tu eri a vita me', senza di tia vogliu essiri nenti, nenti, chiu nenti di nenti!
Paolo Sanzeri, Agrigento lì 16/05/2016, ore 18:30