NOSTALGIA D'UN SICILIANU

Sicilia, Sicilia bedda mia
quantu ti chiangiu d'inta sta vita mia,
picchì vicinu ammia iu ti vurria.
 Segue: ..

Ti penzu notti e ghiornu
e quannu sugnu stancu di pinsari
allura maddummisciu cculi peni,
ma mentri dormu mi pari di vidiri
un pezzu di terra mmezzu lu mari
ccu ncelu tutto azzurru e senza veli
e ccu na stidda lu Suli.


E dinta sta terra iu curru felici
ma mentri curru na vuci
mi pari di sentiri e dici:
"Ritorna fugghiu miu
ca sulu cca po essiri filici
picchì è chista la terra...

la terra ca ti fici".

Autore Anonimo.