Amicu di l'amici, sugnu ntisu,fazzu na casa nton pirtusu.

SI Cosa c'è chi vulìssitu aviri

nun c'è pubrema, mi lu pò diri .-

 

 

- Piacissi Mi na beddra iumenta

fari figura pi l accravaccata NTA '.-

E don Fofò, doppu na firriateddra,

Truva la iumenta Macari nsiddrata.

 

 

- Lu Suli e la Luna vulissi aviri

p'aviri lustru PI e mi casdiàri,

MI piacissi putiri cumannari

E aviri tanti Sordi di ittari .-

 

 

E don Fofò, cu trasuti E mpilaturi,

lu Suli e la Luna Sappi cci purtari,

arriniscì uno fallu cumannari

E grana cci nni detti Tri cantari.

 

 

- Papà, n Paradisu vulissi iri,

pi ora per vedere l'Angili vulari .-

- La chiavi ghiusta l'amm'a truvari,

E cosa fatta, nun c'e chi diri .-

 

 

Lu Signiruzzu, ca Stava uno talïari,

Chiama San Petru, scarsu di chiffari:

- Petru, di ddrassutta avìssitu uno Passari,

c'è don Fofò d'arricampari .-