Ingredienti per 6 persone: 600 grammi di bucatino, 300 grammi di sarde frische, un mazzo di finocchi selvatici,  cipolla, salsa di pumadoro, mollica. Comu si pripara: Pulizziati li sardi sminuzzatili e suffriitili cu la cipuddra; scasdati sparti li finocchi, sculatili, tagliatili a pizzuddra. Priparati lu sucu e nsapuritilu cu sali spezii e 'na pizzicata di zuccaru iunciticci li finocchi, li sardi, tecchia d'acqua di li finocchi e facitilu accutturari bonu. Scasdati la pasta nni l'acqua di li finocchi e quannu è cotta mittitila nni 'na beddra fangotta e unciticci la milanisa. 'Ncapu cci sta u' beddru pugnu di muddrica ca si fa cu lu pani di casa duru, grattatu e suffriutu cu techia d'ogliu nni 'na beddra padeddra di ferru.Come si prepara: Pulite le sarde sminuzzatele e soffrigeteli con un pò di cipolla; pulite i finocchi, lessateli e dopo averli scolati tagliateli a pezzettini.  Preparate il sugo e insaporitelo con sale e pepe, un pò di zucchero, quindi aggiungete i finocchi e le sarde e un pò di brodo dei finocchi stessi. A parte preparate la pasta nell'acqua dei finocchi e dopo averla scolata mettete la salsa di milanisa e spolverate la mollica ottenuta con il pan grattato fatto soffriggere con un pò di olio in una padella, avendo cura di mescolarlo spesso.